IDZIE JESIEŃ
DZIAŁKI W SPECJALNEJ CENIE
od 98 553 zł brutto

Działka nr 4
numer ewidencyjny – 1241/4
powierzchnia działki – 527 m2

W cenę wliczono pełne uzbrojenie i zagospodarowane części wspólne

Cena za całość –  98 553,-  złotych brutto (W REZERWACJI)

Działka nr 4
numer ewidencyjny – 1241/4
powierzchnia działki – 527 m2
Działka plus udział w terenach wspólnych – 122 692 zł brutto
Budowa sieci plus infrastruktura – 49 200 zł brutto

Cena za całość –  171 892,-  złotych (razem z 23% VAT)

OSZCZĘDZASZ
25 000 zł

Działka nr 14
numer ewidencyjny – 1243/3
powierzchnia działki – 530 m2

W cenę wliczono pełne  uzbrojenie i zagospodarowane części wspólne

Cena za całość –  99 199,-  złotych brutto (W REZERWACJI)

Kontakt

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt:

Ilona Walczak
kom. 501 505 585
e-mail: ilona.walczak@lubowiskoresort.pl

Magdalena Wtulich 
Kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu
kom. 517 805 571
e-mail: magdalena.wtulich@margopb.pl

Przedsiębiorstwo Budowlane MARGO
Biuro sprzedaży
ul. Redłowska 52/9, 81-450 Gdynia
tel.: 58 341 48 16
      Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Przedsiębiorstwo Budowlane MARGO Mariusz Czapiewski ul. Osiedle nad Radunią 1, 83-314 Somonino NIP: 589-000-44-01 oraz spółek celowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez PB Przedsiębiorstwo Budowlane MARGO Mariusz Czapiewski ul. Osiedle nad Radunią 1, 83-314 Somonino Gdynia NIP: 589-000-44-01 oraz spółek celowych i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzeniem niniejszej korespondencji mailowej jest Mariusz Czapiewski, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MARGO” Mariusz Czapiewski Przedsiębiorstwo Budowlane z siedzibą w Somoninie (83-314) przy ul. Osiedle nad Radunią 1, NIP: 5890004401, REGON: 190504316. Informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych dostępne są na stronie http://www.margopb.pl/rodo/